Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 690 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1102/2017) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja, yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) mukaisia vuosimaksuja sekä tupakkalain (549/2016) valvontamaksuja.


2024 talousarvio 2 690 000
2023 talousarvio 2 690 000
2022 tilinpäätös 3 279 007

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2024 talousarvio 100 000
2023 talousarvio 100 000
2022 tilinpäätös

(90.) Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Selvitysosa:Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2023 talousarvio 361 750 000
2022 tilinpäätös 356 028 000

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 158 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2024 talousarvio 158 200 000
2023 talousarvio 163 200 000
2022 tilinpäätös 101 903 000

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 15 600 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 15 200 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 300 000
Muut tulot 100 000
Yhteensä 15 600 000

2024 talousarvio 15 600 000
2023 II lisätalousarvio 7 400 000
2023 talousarvio 10 100 000
2022 tilinpäätös 14 999 727