Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

10. Hallinnonalan virastojen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Momentille budjetoidaan EU:n suoran tuen tuloutukset, jotka budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tuloarvioon sisältyy lipputulot, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lisäksi lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.


2024 talousarvio 1 500 000
2023 II lisätalousarvio 15 828 000
2023 I lisätalousarvio 904 000
2023 talousarvio 1 500 000
2022 tilinpäätös 35 292 954