Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

45. RiistanhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 12 908 000 euroa.

Selvitysosa:Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 43 euroa ja alle 18-vuotiailta 10 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2024 on noin 307 778, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 9 889. Arvioitu kertymä on 12 908 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2024 talousarvio 12 908 000
2023 talousarvio 13 059 000
2022 tilinpäätös 11 733 540