Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

44. Kalastonhoitomaksut PDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 9 899 000 euroa.

Selvitysosa:Vuonna 2024 kalastonhoitomaksuja arvioidaan kertyvän 9 899 000 euroa. Arvio perustuu vuoden 2022 valtion tilinpäätöksen mukaiseen kalastonhoitomaksujen kertymään sekä muutokseen maksuvelvollisuuden yläikärajan korottamisesta. Kalastonhoitomaksun maksuvelvollisuuden yläikärajaa nostetaan nykyisestä 64 vuodesta 69 vuoteen. Muutos lisää vuoden 2024 kalastonhoitomaksujen kertymää n. 160 000 eurolla, kun maksuvelvollisuuden piiriin tulevat vuonna 2024 ne kalastavat henkilöt, jotka vuonna 2024 täyttävät 65 vuotta. Tuloja vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.51.


2024 talousarvio 9 899 000
2023 talousarvio 10 175 000
2022 tilinpäätös 9 327 406