Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 533 205 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 533 275 000 euroa. Kun tästä arvioidaan tuloutettavan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 70 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 533 205 000 euroa.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  milj. euroa vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 521,200 30.20.41
EU-yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
Koulujakelujärjestelmä 4,405 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 4,000 30.20.46
Mehiläishoitoalan toimenpiteet 0,200 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 533,205  
Maatalouden interventiorahastoon 0,070 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 533,275  

2024 talousarvio 533 205 000
2023 talousarvio 531 430 000
2022 tilinpäätös 526 324 486