Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 19 420 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 17 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 750 000
Vanhat liikelaitokset 20 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 350 000
Liikennevahingot 1 300 000
Yhteensä 19 420 000

2024 talousarvio 19 420 000
2023 talousarvio 19 670 000
2022 tilinpäätös 19 282 989