Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 144 152 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Euroopan unionin

1) rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset

2) rahoitusohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston raja- ja viisumirahoitusvälineen ja sisäisen turvallisuuden rahaston maksut ja korvaukset Suomelle

3) maksut rescEU-CBRN -varastointihankkeeseen.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2024 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu lähinnä sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä rahastojen toimeenpanosta ja uudelleensijoitettujen henkilöiden vastaanottamiseen perustuvista korvauksista ja Euroopan komission suorituksesta rescEU, CBRN-varastointihankkeelle.

Arvioidut tuloutukset Euroopan unionista vuonna 2024 (1 000 euroa)

Kokonaisuus  
   
Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset 5 566
Rahoitusohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston raja- ja viisumirahoitusvälineen ja sisäisen turvallisuuden rahaston maksut ja korvaukset 46 706
Maksut rescEU-CBRN -varastointihankkeeseen 91 880
Yhteensä 144 152

Koko ohjelmakauden 2021—2027 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa)

Rahastot  
   
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa 67 926
AMIF uudelleensijoittamisen määräraha 29 558
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, perusosa 36 602
Rajaturvallisuuden ja viisumipolitikan rahoitustukiväline BMVI, perusosa 77 973
BMVI lisärahoitus, IO-erityistoimi 1 042
Yhteensä 213 101

Rahoitusohjelmakauden 2021—2027 rahastojen tuloja vastaavat maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.26. RescEU, CBRN-varastointi -hankkeen menot on budjetoitu momentille 26.01.27.


2024 talousarvio 144 152 000
2023 talousarvio 96 611 000
2022 tilinpäätös 30 774 636

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Raja- ja merivartiovirasto Frontexilta saadut maastapoistamislentojen korvaukset 1 500 000
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 200 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 2 100 000

2024 talousarvio 2 100 000
2023 talousarvio 2 100 000
2022 tilinpäätös 6 121 202