Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              14. Oikeusapumaksutulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 32 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Edunvalvonnan tulojen ennakoidaan kasvavan edunvalvontapalkkioiden noston myötä (HO 2023).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 28 747 30 144 32 144
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 761 15 500 15 500
— osuus yhteiskustannuksista 22 594 21 200 21 200
Kustannukset yhteensä 35 355 36 700 36 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 608 -6 556 -4 556
Kustannusvastaavuus, % 81 82 88

2024 talousarvio 32 144 000
2023 talousarvio 30 144 000
2022 tilinpäätös 28 747 311