Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              14. Oikeusapumaksutulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 750 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022—2024 (1123/2021) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022—2024 (1121/2021).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 37 318 44 750 44 735
— muut tuotot 15 110 15
Tuotot yhteensä 37 333 44 860 44 750
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 23 339 22 900 22 900
— osuus yhteiskustannuksista 78 541 76 000 76 000
Kustannukset yhteensä 101 880 98 900 98 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -64 547 -54 040 -54 150
Kustannusvastaavuus, % 37 45 45

2024 talousarvio 44 750 000
2023 talousarvio 44 860 000
2022 tilinpäätös 37 333 278