Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 20 842 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 6 887 000 euroa on EU:n osuus ministeriön kanssa tehtävistä yhteistoimintahankkeista. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka budjetoidaan momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 9 972 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 6 887 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 483 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 20 842 000

2024 talousarvio 20 842 000
2023 II lisätalousarvio 1 544 000
2023 talousarvio 13 479 000
2022 tilinpäätös 23 149 100