Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

03. AutoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 308 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (777/2020). Autovero määräytyy ajoneuvon hiilidioksidipäästön ja sen hinnan perusteella. Autoveroprosentti vaihtelee 0—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Autot, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, on vapautettu autoverosta 1.10.2021 lähtien. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Uusien autojen määrän ennustetaan jäävän vuonna 2024 vuosien 2022 ja 2023 tasolle, mutta samalla sähköautojen myyntiosuuden kasvun sekä polttomoottoriautojen päästötasojen laskun myötä keskimääräinen autoveron määrä jatkaa selvää alenemistaan. Käytettyjen autojen verotettu määrä oli Verohallinnon verotuspäätösten käsittelyruuhkan purkautumisen takia poikkeuksellisen suuri vuonna 2022 ja määrän ennustetaan olevan selvästi pienempi kuluvana ja ensi vuonna.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2022 2023 ennuste 2024 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 82 000 3 100 84 000 2 500 85 000 2 000
Käytetyt henkilöautot 51 000 2 900 37 000 2 400 37 000 2 200

Ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2021 oli arviolta noin 89 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Henkilöautot 421 339 253
Pakettiautot 51 44 41
Moottoripyörät 13 12 12
Muut ajoneuvot 3 4 2
Yhteensä 488 397 308

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 30 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotuki poistui vuonna 2022.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Tavallisten taksien verotuki 2 - -
Invalidien autoverotuki 2 2 2
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 108 108 108

2024 talousarvio 308 000 000
2023 II lisätalousarvio -144 000 000
2023 talousarvio 541 000 000
2022 tilinpäätös 488 369 661