Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 22 579 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella, sekä valtion virastojen ja laitosten arvonlisäverollisten suoritteiden myynnistä saatavat tulot, jotka kirjataan suoriteperusteisesti.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy noin 66 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös verovapailta sektoreilta ja toimialoilta. Niillä ei ole veron vähennysoikeutta, joten ostojen sisältämät arvonlisäverot kerryttävät valtion verotuottoa. Arvonlisäveroa kertyy siten valtiosektorin ja julkiseen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion budjetissa näytettäviä arvonlisäverotuottoja.

Lisäksi arvonlisäveroa kertyy ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä ja investoinneista. Näitä ovat rahoitus- ja vakuutustoiminta, asuntojen omistus ja vuokraus sekä yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Arvonlisäveroa kertyy myös mm. kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2022 2023
ennuste
2024
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 5,0 4,2 2,2
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 9,5 18,0 1,7
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 7,1 4,8 3,4

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion kirjanpitoyksiköiden suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille ja hyvinvointialueille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 3,0 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2022
tilinpäätös
2023
talousarvio
2024
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 38 308 38 615 39 970
Tullin nettokertymä 40 38 39
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 86 88 91
Verohallinnon maksamat palautukset -17 112 -16 890 -17 521
Yhteensä 21 322 21 851 22 579

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 21 verotukea vuonna 2024.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2022 2023 2024
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 518 1 572 1 603
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 574 599 624
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 379 393 401
Henkilökuljetusteen alennettu alv-kanta (10 %, 0 % 2023) 206 267 223
Majoituspalvelujen alennettu alv-kanta (10 %) 108 113 117
Sähköenergian alennettu alv-kanta (10 %) 58 232  
Muut verotuet 667 677 693
Yhteensä 3 510 3 853 3 661

2024 talousarvio 22 579 000 000
2023 II lisätalousarvio -393 000 000
2023 talousarvio 22 244 000 000
2022 tilinpäätös 21 321 760 312