Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 148 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1341/1990). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2022 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli n. 111 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli n. 0,22 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän taulukossa esitetyn mukaisesti.

Korkotulojen lähdeveron veropohjan keskeisten tekijöiden arvioitu kehitys

  2022
toteutuma
2023
ennuste
2024
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 4,3 -1,6 1,5
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 0,06 0,83 1,62

2024 talousarvio 148 000 000
2023 II lisätalousarvio -124 000 000
2023 I lisätalousarvio 94 000 000
2023 talousarvio 80 000 000
2022 tilinpäätös 15 265 100