Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
              34. Ahvenanmaan verotasoitus
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan maakunnan osuuksiin lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

REPowerEU:hun liittyvää määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt REPowerEU-luvun osana Suomen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitystä.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvien maksujen maksamiseen REPowerEU-ohjelmasta. Maakunnan hallituksen kanssa on yhteisymmärrys siitä, miten maakunnan osuus rahoituksesta määräytyy. Maakunnan osuus on sama kuin sen asukasluvun mukainen osuus on koko Suomen asukasluvusta eli 0,55 %.

REPowerEU-ohjelmaan sisältyy Ahvenanmaan maakunnan investointitoimenpide uusiutuvan energian osalta.

Määräraha on ennakkomaksu Ahvenanmaan maakunnalle maakunnan REPowerEU-ohjelman toimenpiteen rahoittamiseksi. Mikäli Ahvenanmaa ei saavuta REPowerEU-ohjelmassa Ahvenanmaan toimenpiteelle asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita, tulee Ahvenanmaan maakunnan palauttaa ennakkomaksu Suomen valtiolle.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 700 000
2022 tilinpäätös 8 524 000