Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 207 899 000 euroa.

Määrärahasta on varattu 750 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Valtuus

EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 130 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 2,9 3,6 3,6
Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia 43 58 58
Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään 3 5 5
Verojäämä enintään, % 0,2 2 1
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa 71,3 20 20
Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % 67 70 81
Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% 29 14 14
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 13 10,8 10,8
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 198 924 196 723 211 029
Bruttotulot 5 386 3 130 3 130
Nettomenot 193 538 193 593 207 899
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 979    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 28 764    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
CCEI-rahoitusvälineen kansallisen osuuden rahoitus 2 037
Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän PRS -palvelun käyttöönotto 275
Hiilirajamekanismin toimeenpanomenot 1 872
Pakotevalvonnan pakolliset tehtävät 1 000
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) 750
Tietojärjestelmien yhteentoimivuusasetuksen muutokset -175
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 350
Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 600
Tullin toiminnan teknologisen kyvykkyyden turvaaminen 4 500
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2023 rahoitus) -14 208
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2024 rahoitus) 11 196
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 115
Palkkausten tarkistukset 6 694
Yhteensä 14 306

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 207 899 000
2023 II lisätalousarvio 4 198 000
2023 I lisätalousarvio 2 316 000
2023 talousarvio 193 593 000
2022 tilinpäätös 193 323 000