Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              25. Metallirahamenot
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 830 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Määrärahasta on varattu 120 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumisohjelmaa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy 120 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman pilarin 2 tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamisen toimenpiteeseen.

Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2024, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
arvio
2024
tavoite
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,1 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,9 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 38 161 36 579 41 830
Bruttotulot 527 1 000 1 000
Nettomenot 37 634 35 579 40 830
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 623    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 389    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -290
Hyvinvointialueiden ohjauksen vahvistaminen (Investointiohjelma) 1 500
Lisäohjausresurssit digitaalisen turvallisuuden kehittämisen ohjaamiseen -90
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -430
Poliittisen esikunnan avustajamenot -124
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.03) 105
Todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät 415
Toiminnan turvaaminen 1 750
Valtionavustustoiminnan strateginen ohjaus ja kehittäminen 300
Palkkausten tarkistukset 2 115
Yhteensä 5 251

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 40 830 000
2023 II lisätalousarvio 1 465 000
2023 talousarvio 35 579 000
2022 tilinpäätös 36 400 000