Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 727 285 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveron laskennallinen tarve -238 009
Ennakoitu valuuttakurssimuutoksen (tappio) vaikutus (mom 27.10.19) 31 656
Ennakollinen kustannustasotarkistus 1,5 % 9 844
Yhteensä -196 509

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 727 285 000
2023 II lisätalousarvio -240 000 000
2023 talousarvio 923 794 000
2022 tilinpäätös 359 156 234