Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 331 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen

2) ministeriön yhteydessä toimivien neuvottelukuntien ja muiden vastaavien toimielimien menojen maksamiseen

3) toimialaan liittyvän tutkimus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta käytetään arviolta 1 100 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Puolustusministeriö siirtää Suomen erityisedustuston Natossa (NAE) henkilö- ja tehtävämäärän vahvistamisen rahoituksen ulkoministeriön hallinnonalalle.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 18 073 17 611 18 546
Bruttotulot 205 150 215
Nettomenot 17 868 17 461 18 331
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 328    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 046    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Henkilö- ja tehtävämäärän lisääminen 500
Kansalliset asiantuntijat (Nato) 1 000
Ministereiden, heidän valtiosihteereidensä ja erityisavustajiensa sihteereiden palkkamenot (siirto momentille 23.01.02) (HO 2023) -133
NAE-resursointi (siirto momentille 24.01.01) -1 223
Poliittisen esikunnan kasvu -20
Palkkausten tarkistukset 746
Yhteensä 870

2024 talousarvio 18 331 000
2023 II lisätalousarvio -549 000
2023 talousarvio 17 461 000
2022 tilinpäätös 16 586 000