Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

70. Rajavartiolaitoksen investoinnit (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 179 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

2) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

3) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin

5) maa- ja merirajan teknillisen valvonnan uudistamiseen liittyvien hankintojen ja palveluiden kustannuksiin

6) uuden ulkovartiolaivan hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

7) uuden valvontalentokoneen hankintaan liittyviin suunnittelu-, hankinta- ja koulutuskustannuksiin

8) Itärajan esteen rakentamiseen liittyvien hankintojen ja palvelujen kustannuksiin.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Määrärahaa saa käyttää myös käyttötarkoituskohdissa 5)—8) enintään vuosittain 10 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkauksiin ja muihin kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan Rajavartiolaitoksen investoinnit tai investointiluonteiset raskaamman kaluston hankinnat sekä kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Itärajan esteen rakentaminen 159 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen 12 000
Partioveneiden järjestelmäpäivitykset 3 000
Nopeiden veneiden hankinta 1 070
Ulkovartiolaivojen partioveneiden hankinta 1 720
Ilma- ja vartioalusten kertaluonteiset peruskorjaukset ja huollot 2 210
Yhteensä 179 000

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta 2024
lähtien
         
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 137 127 191 872 82 555 411 554
Menot yhteensä 137 127 191 872 82 555 411 554

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi noin 178 000 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi noin 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itärajan esteen rakentaminen 20 000
Maa- ja merirajan teknisen valvontajärjestelmän uudistaminen -3 000
Valvontalentokoneiden hankinta -163 000
Yhteensä -146 000

2024 talousarvio 179 000 000
2023 I lisätalousarvio
2023 talousarvio 325 000 000
2022 tilinpäätös 11 000 000