Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              23. Etyj-puheenjohtajuus
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 149 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen

2) Euroopan rauhanrahaston vähimmäistalletusjärjestelmän ennakkomaksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 28 133 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 169 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 24 627 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 5 495 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 4 650 000
Maksuosuudet Natolle 8 931 000
OECD:n jäsenmaksu 3 455 000
WTO:n jäsenmaksu 959 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 435 000
Maksuosuus Europan rauhanrahastoon 50 840 000
Muut maksuosuudet EU:lle 245 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 512 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 420 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 3 629 000
Yhteensä 149 800 000

Määrärahasta käytetään arviolta 150 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 100
Maksuosuudet Euroopan Neuvostolle 100
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille -30
Maksuosuus Euroopan rauhanrahastoon 38 168
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 120
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 138
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 1 415
Maksuosuus YK:n talousarvioon 202
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet -2 117
Muut maksuosuudet EU:lle 29
Naton kokonaisvaltainen Ukraina-rahasto (CAP) 4 800
OECD:n jäsenmaksu 189
Valuuttakurssimuutokset (voitto) -3 485
WTO:n jäsenmaksu 61
Yhteensä 39 690

2024 talousarvio 149 800 000
2023 talousarvio 110 110 000
2022 tilinpäätös 98 463 000