Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
              74. Talonrakennukset
         10. Kriisinhallinta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden menojen maksamiseen

2) valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.

Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahassa on otettu huomioon Suomen Nato-edustuston muuton Naton päämajaan aiheuttamiin tilakustannuksiin 4 000 000 euroa. Nato-edustuston muuton lisäksi ulkoministeriön investointisuunnitelma sisältää noin 30 muuta ulkoministeriön omistaman tai vuokraaman kiinteistön perusparannus- tai korjaushanketta v. 2024.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen erityisedustuston Natossa muutto Naton päämajaan; tilakustannukset -500
Yhteensä -500

2024 talousarvio 12 000 000
2023 talousarvio 12 500 000
2022 tilinpäätös 11 300 000