Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2024

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 17 585 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen valvontatehtävät sekä avoimuusrekisteritehtävä hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 145,2 151,5 151,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,6 alle valtionhallinnon keskiarvon alle valtionhallinnon keskiarvon
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,7 3,7
Naisten osuus henkilöstöstä, % 57,2 - -
       
Henkilötyövuosien kohdentuminen ydintoimintaan (% tehollisesta työajasta)      
Ydintoiminta 68,0 75,0 75,0
       
Tarkastussuositusten toteutuminen (%, kokonaan tai osittain toteutuneet suositukset)      
Tilintarkastukset 88 85 85
Laillisuus-, tuloksellisuus- ja finanssipolitiikan tarkastukset 78 82 82

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 523
Yhteensä 523

2024 talousarvio 17 585 000
2023 talousarvio 17 062 000
2022 tilinpäätös 17 051 000