Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
              44. Luonnonhaittakorvaukset
              47. Ruokaketjun kehittäminen
              62. Eräät valtionavut
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

(48.) Peltorakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peltorakenteen kehittäminen (HO 2019) 2 000
Peltorakenteen kehittäminen (HO 2019) määrärahan aikaistus vuodelle 2021 1 000
Tilusjärjestelyt peltorakenteen kehittämiseksi (HO 2019) (siirto momentilta 30.70.40) 1 300
Uudelleenkohdennus -5 000
Yhteensä -700

2022 II lisätalousarvio -700 000
2022 talousarvio 700 000
2021 tilinpäätös 1 000 000