Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 13 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

2) nuorten talous- ja työelämätaitojen edistämiseen

3) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisiin kuntien nuorisotyön valtionosuuksiin

4) etsivään nuorisotyöhön ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kuntien nuorisotyön valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta 1 200 000
Nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen 450 000
Kuntien nuorisotoimen valtionosuus 7 690 000
Etsivä nuorisotyö ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 4 140 000
Yhteensä 13 480 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etsivä nuorisotyö ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 4 140
Kertaluontoisten menojen poistuminen -470
Kuntien nuorisotyön valtionosuus (asukasmäärän muutos) -58
Kuntien nuorisotyön valtionosuus (siirto momentilta 29.91.51) 7 748
Tasomuutos -3 458
Yhteensä 7 902

Momentin nimike on muutettu.


2023 talousarvio 13 480 000
2022 II lisätalousarvio 7 000 000
2022 talousarvio 5 578 000
2021 tilinpäätös 13 391 000