Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

53. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta annetun lain mukaisiin opintolainahyvityksiin

2) Kansaneläkelaitoksen kokeilun toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) enintään 3 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimitettyjen virkamiesten, palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi alueellisesta opintolainahyvityskokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 5 480 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 520 000 euroa.


2023 talousarvio 6 000 000