Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 277 906 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen lukiokoulutukseen, lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

2) enintään 1 775 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti lukiokoulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä lukioiden kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) 803 302 000
— kunnallinen tutkintokoulutus, nuorten oppimäärä (89 500 * 7 679,17 €) 687 285 000
— yksityinen tutkintokoulutus, nuorten oppimäärä (9 230 * 7 714,26 €, sis. alv.) 71 203 000
— kunnallinen tutkintokoulutus, aikuisten oppimäärä (4 880 * 4 621,79 €) 22 554 000
— yksityinen tutkintokoulutus, aikuisten oppimäärä (1 600 * 4 737,73 €, sis. alv.) 7 580 000
— kunnallinen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, (150 * 9 080,68 €) 1 362 000
— yksityinen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, (40 * 9 419,39 €, sis. alv.) 377 000
— erityisen koulutustehtävän lisärahoitus (1,57 % kokonaiskustannuksista) 12 941 000
Kuntien rahoitusosuus -527 171 000
Valtionavustukset 1 775 000
Yhteensä 277 906 000

Määrärahan mitoituksessa käytetyt euromäärät yksikköä kohden (ei sis. alv)

   
Lukiokoulutus 7 630,82 euroa/opiskelija

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 10 797 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opiskelijamääräarvion muutos 7 422
Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) 18 899
Valtionosuuden indeksikorotus (3,8 %) 10 775
Valtionosuuden määräytymisperusteiden muutokset 407
Yhteensä 37 503

2023 talousarvio 277 906 000
2022 II lisätalousarvio 17 000 000
2022 talousarvio 240 403 000
2021 tilinpäätös 200 515 386