Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 89 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hakemuksesta maksettavaan

1) maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006) tarkoitettuun palautukseen

2) sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 8 a §:ssä tarkoitettuun energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen.

Selvitysosa:Momentin loppusummaa pienentää energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautuksen vaiheittainen poistaminen vuoteen 2025 mennessä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden energiaveron palautus 48 500 000
2. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 41 000 000
Yhteensä 89 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muuttuneet veroperusteet -16 500
Yhteensä -16 500

2023 talousarvio 89 500 000
2022 II lisätalousarvio 58 000 000
2022 talousarvio 106 000 000
2021 tilinpäätös 231 978 873