Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 091 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) enintään 5 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanketta toteutetaan valtiovarainministeriössä ja Valtiokonttorissa. Valtiokonttorin osuus hankerahoituksesta sisältyy Valtiokonttorin toimintamenoihin momentilla 28.20.01.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) -692
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) 1 091
Yhteensä 399

2023 talousarvio 1 091 000
2022 talousarvio 692 000
2021 tilinpäätös 2 617 000