Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen

3) enintään 900 000 euroa tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatukeen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 141 141 141
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) 1 254 1 100 1 300
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 98 99 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 >98 >98
Tutkijapalvelujen voimassa olevien käyttölupien määrä vuoden lopussa, kpl 1 328 1 800 1 200
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa 406 415 410
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 95 >98 >98
Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 42 50 60
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,4 10 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 60 957 63 287 64 120
Bruttotulot 10 842 10 000 12 000
Nettomenot 50 115 53 287 52 120
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 689    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 637    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 533 8 000 9 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 324 4 300 5 600
— osuus yhteiskustannuksista 5 038 3 700 5 200
Kustannukset yhteensä 10 362 8 000 10 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 829 - -1 800
Kustannusvastaavuus, % 82 100 83

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Datahuone 400
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lisätehtävien menot (v. 2022 rahoitus) -1 770
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet 650
Säädöspohjaisen ja ympäristötilastoinnin tilastotuotannon laajentuminen -30
Tilastotuotannon varmistaminen (v. 2022 rahoitus) -1 500
Tutkijapalvelujen maksullisen toiminnan hintatuki 900
Varhaiskasvatuksen tilastointi (siirto momentille 29.10.20) -50
JTS-miljardin tuottavuussäästö -203
Matkustussäästö -122
Palkkausten tarkistukset 783
Toimistotilasäästö -225
Yhteensä -1 167

2023 talousarvio 52 120 000
2022 II lisätalousarvio 1 674 000
2022 talousarvio 53 287 000
2021 tilinpäätös 51 062 000