Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys 3,7 3,8 3,8
Ostolaskut, kpl/htv 22 234 22 200 23 000
Myyntilaskut, kpl/htv 60 887 65 000 62 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv 12 030 12 000 12 200
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv 12 150 12 400 12 500
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2019=100) 103,5 100,9 100,9
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 7,7 8,5 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 57 529 59 719 60 811
Bruttotulot 58 957 57 719 58 811
Nettomenot -1 428 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 831    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 58 957 57 719 58 811
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 57 529 59 719 60 811
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 428 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 102 97 97

2023 talousarvio 2 000 000
2022 talousarvio 2 000 000
2021 tilinpäätös -1 258 591