Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 395 961 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 81 80 80
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 88 85 88
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 77 77 79
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehotuksilla, % 37 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,2 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Bruttomenot 419 715 408 304 399 661
Bruttotulot 5 161 3 700 3 700
Nettomenot 414 554 404 604 395 961
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 118 115    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 136 270    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholin maahantuonnin haltuunottopäätösten menot 160
Arvonlisäverotuksen rajat ylittävän kaupan laajentuminen 400
Energiaverotuksen muutokset 420
Hallinnon digitalisointia ja läpinäkyvyyttä edistävät hankkeet (HO 2019) -8 000
Harmaan talouden torjunta -300
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko 1 280
Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentilta 28.10.03) 4 400
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus, investointimenot -995
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus, siirtymäkauden lisämenot -180
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentille 28.10.03) -1 775
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.10.03) -4 800
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2 057
Matkustussäästö -1 378
Palkkausten tarkistukset 5 535
Toimistotilasäästö -1 353
Yhteensä -8 643

2023 talousarvio 395 961 000
2022 II lisätalousarvio 6 077 000
2022 talousarvio 404 604 000
2021 tilinpäätös 432 710 000