Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2023

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 17 041 000 euroa.

Selvitysosa:Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen valvontatehtävät sekä avoimuusrekisteritehtävä hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 145,4 144,0 151,5
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,2 alle valtionhallinnon keskiarvon alle valtionhallinnon keskiarvon
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,7 3,7
Naisten osuus henkilöstöstä, % 56,3 51,0 -

HTV-toteutuma 2021 ja -tavoitteet 2022—2023 päätoiminnoittain (htv, sisältäen osuudet poissaoloista)

 
2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Tarkastus- ja valvontatoiminta 61,5 72,0 75,7
Muu ydintoiminta 29,8 36,0 37,9
Tukitoiminta 54,1 36,0 37,9
Yhteensä 145,4 144,0 151,5

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimuusrekisteri 120
Avoimuusrekisterin henkilöstö- ja tietojärjestelmäkustannukset (HO 2019) (siirto momentilta 25.01.01) 100
Palkkausten tarkistukset 270
Yhteensä 490

2023 talousarvio 17 041 000
2022 II lisätalousarvio 500 000
2022 talousarvio 16 551 000
2021 tilinpäätös 16 551 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 750 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään tarkastusviraston toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 750 000
2022 talousarvio 750 000
2021 tilinpäätös 520 731