Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 270 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevien päätösten (4.3.2015 § 3 ja 7.3.2019 § 19) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.

Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, luontoisetujen, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä. 1.6.2022 tarkistuksesta lukien tukisumma on 4 003 euroa edustajaa kohden kuukaudessa. Vuoden 2023 arviossa on varauduttu hallintokulujen 16 euron lisäkompensaatioon. Kompensaatio huomioiden avustajatuki on 4 019 euroa/kk/edustaja. Vuoden 2023 arviossa ei ole varauduttu tuleviin työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin tai muihin tarkistuksiin. Avustajatukeen oikeutetut eduskuntaryhmät on arvioitu nykyisen tilanteen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 175
Yhteensä 175

2023 talousarvio 6 270 000
2022 talousarvio 6 095 000
2021 tilinpäätös 5 699 143