Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 61 122 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia yhteensä 2 977 000 euroa. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Barentsin alueen parlamentaarikkokonferenssi 100
Hallitusneuvottelut 700
Htv-muutos 80
ICT-menojen muutos 700
Kertaluonteinen tehopainokoneen hankinta 200
Kiinteistönhoitomenojen muutos 363
Pohjoismaiden neuvoston istunto 2022 -400
Toimintamenojen tasomuutos 104
Valiokuntasihteeristön kansainvälisen toiminnan muutos -858
Palkkausten tarkistukset 714
Yhteensä 1 703

2023 talousarvio 61 122 000
2022 talousarvio 59 419 000
2021 tilinpäätös 54 007 813