Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

01. Kansallinen lapsistrategia-toiminto (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsistrategian toimeenpanon koordinaatiosta, arvioinnista, seurannasta ja johtamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa:Lapsistrategia-toiminnon tehtävät:

  • — Tiedonkeruu
  • — Lapsen oikeuksia koskeva koulutus
  • — Lapsivaikutusten arviointi ja budjetointi
  • — Lasten kuuleminen, osallisuus ja viestintä
  • — Lapsistrategian lapsioikeusverkoston työn koordinointi ja parlamentaarisen yhteyden varmistaminen
  • — Lapsistrategian arviointi, seuranta ja raportointi
  • — Eurooppalaisen lapsistrategian koordinointi.

2023 talousarvio 500 000