Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti:

1) Talent Hub -toiminnan tukemiseen

2) Kutilan kanavan rakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen

3) kulutusmenojen maksamiseen

4) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien tila- ja muiden kustannusten maksamiseen

5) ennakoiden maksamiseen, jos se on hankkeiden toteuttamisen kannalta perusteltua.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Kutilan kanavan rakentamiseksi saa tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle vuonna 2023 ja sen jälkeen menoja yhteensä enintään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään Kutilan kanavan rakentamiseen ja Talent Hub -toimintamallin sopimusperusteiseen yhteistyöhön.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026 Yhteensä
vuodesta
2023 lähtien
           
Vuoden 2023 sitoumukset 500 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 12 500 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 500 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (HO 2019 kertaluonteinen) -9 000
Aluekehitysrahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) -6 300
KEINO-osaamiskeskus (HO 2019 kertaluonteinen) -4 000
KEINO-osaamiskeskus (siirto momentilta 32.01.01) 180
Kutilan kanavan rakentaminen 500
Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus (HO 2019 kertaluonteinen) -7 700
Talent Hub -rahoitus -2 000
Varautuminen ÄRM-tilanteisiin (HO 2019 kertaluonteinen) -8 600
Yhteensä -36 920

2023 talousarvio 1 500 000
2022 talousarvio 38 420 000
2021 tilinpäätös 52 100 000