Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 44 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) digitalisaatiohankkeiden toimeenpanon tukemiseen ja arviointiin

3) enintään 50 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen ja vakinaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Määrärahasta on varattu

1) 4 000 000 euroa yritysten digitaloushankkeelle (RRF pilari2)

2) 800 000 euroa tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistamiseen (RRF pilari2)

3) 7 000 000 euroa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin digitalisaatiohankkeelle (RRF pilari3)

osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Määrärahalla rahoitetaan keskeisiä digitaalisuutta edistäviä uudistuksia, joita toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tai yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Momentin määrärahasta 11 800 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta. Reaaliaikataloushankkeen tavoitteena on vauhdittaa datataloutta ja digitalisaatiokehitystä. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanolla tuetaan digitaalista ulottuvuutta kehittämällä asiakaslähtöisen toimintatavan edellyttämiä laadukkaita sähköisiä palveluja ja työvoimapalvelujen toimintaa tukevia järjestelmiä. Digitalisaatiorahoituksen tavoitteena on varmistaa, että merkittävä osa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin edellyttämistä digitaalisista toiminnoista on rakennettu TE-palveluiden tietojärjestelmään.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luvat ja valvonta -hanke 1 500 000
Reaaliaikataloushanke (RRF pilari2) 4 000 000
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonta ja täytäntöönpano (RRF pilari2) 800 000
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (RRF pilari3) 7 000 000
TE-digi -hanke 15 000 000
TE-palvelu-uudistus 4 000 000
Work in Finland 1 000 000
Hallinnonalan digitalisaation kehittäminen 11 200 000
Yhteensä 44 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luvat ja valvonta -hanke -680
Pohjoismainen työvoimapalvelumalli (RRF pilari3) -6 000
TE-digi -hanke -5 800
Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) -2 600
TE-palvelu-uudistuksen muutoskustannukset 4 000
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.01) 750
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.02) 2 000
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.03) 2 000
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.04) 750
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.05) 1 500
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.06) 100
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.07) 3 000
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.08) 500
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.01.09) 100
Uudelleenkohdennus (siirto momentilta 32.30.51) 15 000
Yritysten digitalous (RRF pilari2) -3 000
Yhteensä 11 620

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 44 500 000
2022 II lisätalousarvio 5 000 000
2022 talousarvio 32 880 000
2021 tilinpäätös 21 200 000