Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 273 576 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) tehtävänä on yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen mahdollisimman tehokasta täyttöä. TE-toimistot toimivat ELY-keskusten alaisina paikallishallinnon viranomaisena.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2021
toteutuma
2022
tavoite
2023
tavoite
       
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4,0 > 4,0
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) 4,1 > 4,0 > 4,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio

2023
esitys
       
Bruttomenot 226 220 268 329 273 976
Bruttotulot 468 400 400
Nettomenot 225 752 267 929 273 576
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 54 680    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 39 444    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kohti oppisopimusta -malli -200
Kuntakokeilujen asiakastuki (siirto momentille 32.01.02) -210
Kuntakokeilujen vuosien 2023—2024 jatkon rahoitus (siirto momentilta 32.30.51) 2 133
Maahanmuuttajien palvelut (siirto momentille 32.50.03) -1 400
Oikeudellinen tuki (siirto momentilta 32.01.02) 195
ONNI-hanke -1 000
ONNI-hankkeen vakinaistaminen (siirto momentilta 32.30.51) 2 500
Osatyökykyisten työkykyohjelma (HO 2019 kertaluonteinen) -1 410
TE-palvelu-uudistuksen muutoskustannukset 1 507
Turvealan ohjaus- ja neuvontapalvelut -180
Työllisyyden edistäminen ja palvelujen kehittäminen, kehittämisraha -5 000
Työllisyyden kuntakokeilu -1 084
Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen, kuntien roolin vahvistaminen työvoimapalveluiden tuottamisessa (HO 2019 kertaluonteinen) -1 000
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentille 32.01.10) -2 000
Valtionhallintoon työllistettyjen htv-kiintiö (siirto momentilta 32.30.51) 9 300
Väliinputoajat työmarkkinoilla -palvelu -200
Matkustussäästö -400
Palkkausten tarkistukset 4 803
Toimistotilasäästö -706
Tasomuutos -1
Yhteensä 5 647

2023 talousarvio 273 576 000
2022 II lisätalousarvio -764 000
2022 talousarvio 267 929 000
2021 tilinpäätös 210 516 000