Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              20. Perusväylänpito
              31. Eräät avustukset
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 365 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin

2) sijoitusmenomomenteilta rahoitettavien investointihankkeiden hankesuunnittelusta aiheutuviin menoihin ennen kuin hankkeen aloittamisesta tehdään päätös valtion talousarvion yhteydessä

3) palveluiden ostamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:lle tai sen tytäryhtiöille liittyen momentille budjetoituihin Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe sekä Digirata-pilotti (ETCS-testirata ja -laboratorio) -hankkeisiin sisältäen sekä yhtiöiden palvelutuotannon että yhtiöiden palvelutuotantoa varten tekemät investoinnit.

Määrärahasta on varattu 6 000 000 euroa Digiradan kehitys- ja verifiointi -hankkeelle (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautussuunnitelmaa.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia hankkeeseen Mt 8155 Poikkimaantie rakentaminen liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja enintään 30 000 000 euroa. Hankkeen rakentamispäätös on ehdollinen Stora Enson suurinvestointiin.

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 6 Korian kohta 12 000 000
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 128 000 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen 21 200 000
Vt 5 Hurus—Hietanen tieosuuden kehittäminen 7 000 000
Hailuodon kiinteä yhteys 96 000 000
Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen 8 200 000
Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre 6 200 000
Vt 25 Lepin liittymän alikulku 3 000 000
Vt 23 parantaminen välillä Varkaus—Viinijärvi 13 000 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe 25 000 000
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen 15 000 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla 27 100 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi 26 000 000
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa 25 000 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat 30 000 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 67 500 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 143 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 15 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 143 600 000
   
Ratahankkeet  
Laurila—Tornio—Haaparanta rataosan sähköistäminen 10 000 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 130 000 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet 16 500 000
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe 19 000 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 33 750 000
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) 11 000 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen 8 000 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe 30 000 000
Oritkarin kolmioraide 15 600 000
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe 273 000 000
Espoon kaupunkirata 137 500 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe 26 500 000
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen 81 000 000
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta 12 000 000
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen 62 000 000
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 133 500 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 58 500 000
Joensuun ratapihan parantaminen 74 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 210 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 10 100 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen 41 700 000
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen 1 800 000
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto 300 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Väylähankkeiden suunnittelu  
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu 4 200 000
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu 5 000 000
Helsinki—Pasila -yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen 600 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu 3 400 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 174 000 000

Selvitysosa:Määrärahasta 6 000 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista.

Digirata-hankkeen määrärahalla edistetään elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitetta digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistettavasta tuottavuudesta ja palveluiden tuomisesta kaikkien saataville. Hankkeessa modernisoidaan ja digitalisoidaan Suomen rautatiejärjestelmät sekä uudistetaan rautateiden kulunvalvonta eurooppalaisen järjestelmän mukaiseksi. Hanke edistää myös EU:n lippulaivahanketta Lataus ja tankkaus (Recharge and refuel). Hanketta rahoitetaan tämän lisäksi kansallisesti 6 000 000 eurolla.

Uuden hankkeen perusteluna esitetään seuraavaa:

Mt 8155 Poikkimaantie

Poikkimaantie -hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, elinkeinoelämän kuljetuksia, maankäytön kehitysedellytyksiä sekä vähennetään asutuksen liikennemeluhaittoja. Hankkeen kustannusarvio on 40 milj. euroa (MAKU 130, 2015=100), josta valtion osuus on 30,0 milj. euroa ja Oulun kaupungin, Oulun satama Oy:n sekä liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n osuus on 10 milj. euroa.

Hankkeen H/K-suhde on 2,4.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määrärahatarve
v. 2023
milj. €
Määrärahatarve myöhemmin
milj. €
             
Tiehankkeet            
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen III LTA 2021 2025 128,0 8,0 45,0 75,0
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen TA 2021 2023 21,2 15,0 6,2 -
Hailuodon kiinteä yhteys VII LTA 2020 2025 96,0 28,0 27,0 41,0
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla IV LTA 2020 2022 27,1 21,2 5,9 -
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi IV LTA 2020 2023 26,0 20,0 6,0 -
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa IV LTA 2020/IV LTA 2021 2022 25,0 22,0 3,0 -
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat IV LTA 2020 2023 30,0 28,9 1,1 -
Vt 6 Korian kohta II LTA 2022 2024 12,0 1,0 8,0 3,0
             
Ratahankkeet            
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen, kohtausraiteet TA 2021/II LTA 2022 2023 16,5 15,5 1,0 -
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen, 1. vaihe TA 2021 2023 19,0 10,6 8,4 -
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen TA 2021 2024 33,8 14,9 10,8 8,1
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe III LTA 2021 2027 130,0 13,0 12,0 105,0
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistäminen TA 2020 2023 62,0 36,9 25,1 -
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2024 133,5 103,8 25,2 4,5
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019/II LTA 2022 2023 58,5 50,0 8,5 -
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019 2023 74,0 61,0 13,0 -
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017/TA 2021/IV LTA 2021 2022 210,0 190,0 20,0 -
Digirata -pilottihanke (ETCS-testirata ja -laboratorio) IV LTA 2020 2024 11,0 7,0 3,0 1,0
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe IV LTA 2020 2023 30,0 15,5 12,0 2,5
Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe IV LTA 2020 2027 273,0 51,5 39,8 181,7
Espoon kaupunkirata IV LTA 2020 2024 137,5 26,0 25,0 86,5
Kontiomäki—Pesiökylä -radan parantaminen IV LTA 2020 2023 81,0 66,0 15,0 -
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta IV LTA 2020/II LTA 2022 2023 12,0 11,5 0,5 -
             
Vesiväylähankkeet            
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen TA 2021/IV LTA 2021 2023 41,7 26,0 15,7 -
             
Väylähankkeiden suunnittelu            
Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu TA 2020   18,0 13,0 5,0 -
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu IV LTA 2020   5,0 4,5 0,5 -
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali—Raisio, suunnittelu VII LTA 2020   4,2 3,2 1,0 -
Seinäjoki—Vaasa -radan suunnittelu TA 2020/II LTA 2022   3,4 3,3 0,1 -
Muu kehittämisen hankesuunnittelu       - 7,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 719,4 867,3 350,8 508,3
             
Uusi väylähanke            
Mt 8155 Poikkimaantie TA 2023 2025 30,0 - 15,0 15,0
Keskeneräiset ja uusi väylähanke yhteensä     1 749,4 867,3 365,8 523,3

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2023 2024 2025 2026— Yhteensä vuodesta 2023 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 343 750 200 224 128 000 180 034 852 008
Uusi väylähanke 15 000 15 000 - - 30 000
Menot yhteensä 358 750 215 224 128 000 180 034 882 008

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 973 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe 2 000
Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe (RRF pilari2) 2 000
E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat (elvytys) -1 000
E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio, suunnittelu (elvytys, LTA7 2020) 700
Hailuodon kiinteä yhteys 3 000
Hanko—Hyvinkää -rataosan sähköistys -22 000
Helsinki—Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen (elvytys) -7 000
Iisalmi—Ylivieska, sähköistys ja Iisalmen kolmioraide (valtuuden korotuksen vaikutus) 3 500
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) -10 500
Joensuun ratapihan parantaminen -21 000
Kemi (Laurila)—Haaparanta radan sähköistäminen -9 000
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen -12 500
Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen valtuuden korotusta vastaava määräraha 15 200
Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta -4 500
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 17 000
Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe (elvytys) -1 000
Luumäki—Imatra-Venäjän raja ratayhteyden parantaminen -10 000
Luumäki—Imatra-Venäjän raja ratayhteyden parantaminen valtuuden korotusta vastaava määräraha 10 000
Länsi-Helsingin raitiotiet (ml. Vihdintien pikaraitiotie) hankekokonaisuus sekä kestävän liikkumisen ratkaisut (siirto momentille 31.10.30) -450
Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen 40 000
Mt 8155 Poikkimaantie 15 000
Määrärahatarpeen muutos 3 650
Oritkarin kolmioraide -7 000
Oulu—Kemi -rataosan välityskyvyn parantaminen -6 000
Oulu—Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe -12 000
Parikkalan raja-aseman tiesuunnittelu -150
Pikaraitiotie Viikki—Malmi (siirto momentille 31.10.30) -1 500
Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere—Oulu -2 500
Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen -24 500
Saimaan kanavan vedenpinnan nosto (elvytys) -4 700
Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu 100
Siirto momentilta 31.10.20 (HO 2019) 100 000
Tampereen raitiotien 2. vaihe (siirto momentille 31.10.30) -4 450
Tampere—Jyväskylä -radan parantaminen 1. vaihe 6 000
Tampere—Jyväskylä -radan suunnittelu 1 000
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa—Turku kaksoisraiteen rakentaminen 250
Vt 15 Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen (elvytys) -7 000
Vt 19 Seinäjoki—Lapua, 1. vaihe -15 000
Vt 3 Hämeenkyrön ohitus -16 600
Vt 4 Oulu—Kemi liittymien parantaminen Simossa (elvytys) -5 000
Vt 4 parantaminen välillä Hartola—Oravakivensalmi (elvytys) -6 000
Vt 4 Äänekoski—Viitasaari -tieosuuden kehittäminen -3 800
Vt 5 Hurus—Hietanen -tieosuuden kehittäminen (elvytys) -3 600
Vt 6 Korian kohta 8 000
Vt 8 Turku—Pori parantaminen Eurajoen kohdalla (elvytys) -10 400
Uudelleenkohdennus -110 000
Yhteensä -111 750

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 365 750 000
2022 II lisätalousarvio -15 556 000
2022 talousarvio 477 500 000
2021 tilinpäätös 451 248 000