Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

45. RiistanhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 13 059 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) muuttamisesta. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 43 euroa ja alle 18-vuotiailta 22 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2023 on noin 308 329, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 9 461. Arvioitu kertymä on 13 059 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2023 talousarvio 13 059 000
2022 talousarvio 11 798 000
2021 tilinpäätös 11 786 901