Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

42. Hirvieläinten metsästysmaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 760 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2023 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 3,860 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,900 milj. euroa. Tuloja vastaavasti määrärahaa osoitetaan riistavahinkolain (105/2009) mukaisiin menoihin 4,760 milj. euroa momentilla 30.40.41.


2023 talousarvio 4 760 000
2022 talousarvio 4 760 000
2021 tilinpäätös 5 040 574