Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvityksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 322 540 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena julkisten alojen eläkelain (81/2016) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Tuloarvion ja vastaavan määrärahan ero johtuu vuodelle 2023 tuloutuvasta valtion ja kuntien välisen korvausliikenteen kertasuorituksesta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2023 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2864).


2023 talousarvio 322 540 000
2022 talousarvio 291 139 000
2021 tilinpäätös 265 133 934