Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 30 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 27 713 28 944 30 144
Tuotot yhteensä 27 713 28 944 30 144
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 760 14 500 15 500
— osuus yhteiskustannuksista 21 470 21 000 21 200
Kustannukset yhteensä 34 230 35 500 36 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 517 -6 556 -6 556
Kustannusvastaavuus, % 81 82 82

2023 talousarvio 30 144 000
2022 talousarvio 28 944 000
2021 tilinpäätös 27 712 741