Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 860 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 39 969 44 790 44 750
— muut tuotot 2 110 110
Tuotot yhteensä 39 971 44 900 44 860
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 26 436 23 000 22 900
— osuus yhteiskustannuksista 77 022 76 000 76 000
Kustannukset yhteensä 103 458 99 000 98 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -63 487 -54 100 -54 040
Kustannusvastaavuus, % 39 45 45

2023 talousarvio 44 860 000
2022 talousarvio 44 900 000
2021 tilinpäätös 39 970 896