Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 408 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Maksu perustuu Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annettuun lakiin (1197/2014). Momentille tuloutetaan Rahoitusvakausviraston luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perimät hallintomaksut, joilla katetaan viraston toiminnasta aiheutuvat kulut.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.03.


2023 talousarvio 3 408 000
2022 talousarvio 3 388 000
2021 tilinpäätös 3 009 837