Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

06. ArpajaisveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 60 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.

Arpajaisverokannan määräaikainen alennus jatkuu vuonna 2023, mutta verokanta nousee 1,6 prosenttiyksikköä vuoden 2022 tasosta. Muutos kasvattaa arpajaisveron tuottoa n. 16 milj. euroa vuonna 2023 ja vuositasolla n. 19 milj. euroa. Määräaikaisella alennuksella kompensoidaan edunsaajille rahapelitoiminnan tuottojen tuloutuksen laskua vuosien 2021, 2022 ja 2023 osalta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, mikä nostaa arpajaisveron tuottoarviota 2 milj. eurolla vuonna 2023.


2023 talousarvio 60 000 000
2022 talousarvio 53 000 000
2021 tilinpäätös 81 266 212