Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 518 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 50,35 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 36,71 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 33,68 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 38,05 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholiveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2021
tilinpäätös
2022
talousarvio
2023
esitys
       
Olut 610 669 649
Miedot käymisteitse valmistetut juomat 75 84 80
Viinit 238 253 247
Välituotteet 12 13 12
Etyylialkoholi 487 521 529
Yhteensä 1 423 1 540 1 518

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden veronhuojennus, jonka määrän arvioidaan olevan n. 17 milj. euroa vuonna 2023.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyi vuoden 2021 alusta, mikä aiheutti kertaluonteisen n. 129 milj. euron vähennyksen alkoholiveron tuottoon vuonna 2021.


2023 talousarvio 1 518 000 000
2022 talousarvio 1 540 000 000
2021 tilinpäätös 1 423 174 911