Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

03. ApteekkiveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 207 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena, pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkiverosta annetun lain (770/2016) mukaisia maksuja.

Apteekkiverosta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen. Tarkistettua apteekkiverotaulukkoa sovelletaan vuonna 2023 apteekkiveroon, joka määrätään vuoden 2022 liikevaihdon perusteella.


2023 talousarvio 207 000 000
2022 talousarvio 204 600 000
2021 tilinpäätös 200 520 793