Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 80 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2021 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli n. 109 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli n. 0,03 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän taulukossa esitetyn mukaisesti.

Korkotulojen lähdeveron veropohjan keskeisten tekijöiden arvioitu kehitys

  2021
toteutuma
2022
ennuste
2023
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 7,2 4,9 3,2
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 0,04 0,04 0,29

2023 talousarvio 80 000 000
2022 talousarvio 16 000 000
2021 tilinpäätös 25 590 288