Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 880 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Kansaneläkevakuutuksen arvioidut valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2023 (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 317
Takuueläke 283
Vammaisetuudet 609
Eläkkeensaajan asumistuki 668
Eläketuki 4
Yhteensä 3 881
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot -
Valtion osuudet etuuksista 3 877
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) 4
Yhteensä 3 881

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeensaajan asumistuen lämmitysnormin 57 % korotus 4 000
Perhe-eläkeuudistuksen vaikutus 300
Tarvearvion muutos 91 000
Yhteensä 95 300

2023 talousarvio 3 880 800 000
2022 II lisätalousarvio 38 100 000
2022 talousarvio 3 785 500 000
2021 tilinpäätös 3 693 874 633